اهداف

شرکت جاهد بازرگان پیشرو در راستای تحقق برنامه هفتم توسعه میهن عزیزمان ایران در نظر دارد نیازهای اساسی کشور را از طریق واردات اقلام ضروری تأمین کرده و ارزآوری مستمر کشور را با شناسایی، معرفی و ایجاد بازارهای با ثبات برای صادرات محصولات و خدمات با کیفیت ایرانی در سراسر دنیا به ارمغان آورد.