دیدار با مسئولین بانک ملّی

دیدار با مسئولین بانک ملّی


امروز یکشنبه 25 تیرماه 1402 شمسی مصادف با 16 جولای 2023 میلادی، مدیران شرکت جاهد بازرگان پیشرو دیداری با مدیران بانک ملّی ایران (سرپرستی شرق تهران) در دفتر مرکزی این شرکت داشتند.

در جلسه امروز که با حضور معاون اداره امور شعب شرق تهران بانک ملّی؛ آقای مصلح و مدیر شعبه ممتاز پیام انقلاب؛ آقای همایونی و مسئول اعتبارات منطقه شرق تهران برگزار شد، طرفین به بررسی روشهای تعامل و همکاری بانک ملّی ایران با شرکت جاهد بازرگان پیشرو برای تأمین مالی پروژه های جاری شرکت پرداختند.