بخشنامه ها

موضوع: تغییر گروه کالایی انواع چای با کلیه ردیف تعرفه ها به تالار دوم (گروه کالایی22)

1402/05/03

لینک دریافت

 

 

موضوع:حذف شرط سقف و سابقه تعرفه برای کاغذ جهت تهیه

          روکشهای تخته های فشرده چوبی و کفپوش های لمینت با شرط نیاز تولید خود

1402/05/03

لینک دریافت

 

 

موضوع: محدودیتهای رفع تعهد ارزی برای کالاهای نفتی و مشتقات آن

1402/04/26

لینک دریافت

 

 

موضوع: ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

لینک دریافت

 

 

موضوع:کالاهای مشمول ترخیص صد درصد

1402/04/28

لینک دریافت

 

 

 

موضوع: عوارض صادراتی به میزان نیم درصد ارزش صادراتی کالا شامل کالاهایی نظیر

            مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی

1402/04/21

لینک دریافت

 

 

موضوع: ابلاغ سقف ارزی وارداتی انواع چای

1402/04/10

لینک دریافت

 

 

موضوع: کالاهای مشمول ترخیص نود درصد

1402/04/06

لینک دریافت

 

 

موضوع: کاهش نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده برخی کالاهای اساسی به یک درصد

1402/03/08

لینک دریافت

 

 

موضوع: همکاری بانک های عامل با شرکت های بازرگانی نسبت به کالاهای اساسی

            و نهاده های دامی و جلوگیری از بلوکه کردن مبالغ از تخصیص ارز

1401/11/4

لینک دریافت