خط مشی

شرکت جاهد بازرگان پیشرو از ابتدای تأسیس، هدف خود را رفع نیازهای ضروری کشور و تنظیم بازارهای داخلی به واسطه واردات و همچنین معرفی محصولات با کیفیت داخلی به بازارهای جهانی جهت رونق بخشیدن به بخش صادرات و اقتصاد کشور، قرار داده است و طی قریب به 18 سال فعالیت خود در این مسیر به موفقیت هایی دست یافته است. رویکرد این شرکت همچنان کمک به رشد اقتصاد و تأمین نیازهای ضروری مردم و گام برداشتن در جهت پیشرفت کشور در زمینه تکنولوژی های نوین و های تِک می باشد.