مشتریان

شرکت جاهد بازرگان پیشرو با شرکتها و سهام داران داخلی و خارجی زیادی مراودات اقتصادی داشته و دارد، که از جمله آنها می توان به شرکتهای داخلی مانند: شرکت پشتیبانی امور دام کشور(SLAL)، شرکت بازرگانی دولتی ایران(GTC)، موسسه فرهنگی روزنامه جام جم، موسسه انتشارات سروش، فروشگاه های زنجیره ای و صندوق بازنشستگی صدا و سیما اشاره کرد.