معرفی

شرکت جاهد بازرگان پیشرو( سهامی خاص) در سال 1384 تأسیس شد و فعالیت خود را در زمینه واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم؛ نظیر انواع حبوبات، خشکبار، گوشت، کاغذ، لاستیک و ... آغاز نمود. و در ادامه با صادرات زعفران و انواع میوه های تازه فعالیتهای خود را گسترش داد.

با توجه به گسترش تکنولوژی و دیجیتالی شدن فعالیتهای مختلف، در راستای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 1420 و تحقق برنامه هفتم توسعه، شرکت جاهد بازرگان پیشرو در نظر دارد حوزه های فعالیت فعلی خود را که شامل واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ازجمله روغن های خوراکی، برنج، چای و گوشت، واردات کاغذ و مواد اولیه صنایع کشور می باشد، ادامه داده و در حوزه تکنولوژی های نوین ورود کرده و با واردات کالاهای تکنولوژی محور نظیر قطعات کامپیوتری و خودروهای برقی، نقش مؤثری در شکل گیری زیرساختها و پیشرفت کشور عزیزمان در زمینه تکنولوژی های نوین، ایفا نماید.